U kunt zich als club lid aanmelden door gebruik te maken van één van onderstaande documenten. Deze PDF documenten kunt u digitaal invullen vóór u ze print. Na ze ingevuld te hebben, moet u ze printen en ondertekenen.

Volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar of langs brengen bij V.V. Mamio ledenadministratie senioren, t.a.v. Joop Mulder, Madame Curiestraat 90, 9728 HT  Groningen

Voor leden ouder dan 11 (E teams) geldt, dat naast het inschrijfformulier ook een pasfoto ingeleverd moet worden. Deze pasfoto is nodig voor de KNVB spelerspas.

Wanneer men de afgelopen drie jaar nog wedstrijden voor een andere vereniging heeft gespeeld, is het nodig om een extra formulier in te vullen. Neemt u dan contact op met onze ledenadministratie, Nadia Saro (ledenadministratie@vvmamio.eu).

Aanmeldingsformulier

Contributieformulier


 

Regelingen
Speciaal voor jongeren uit gezinnen met weinig geld, zijn er allerlei financiële regelingen waarmee ouders/verzorgers het lidmaatschap geld van een vereniging vergoed krijgen.

Kijk voor meer informatie op:
-> Jeugdsportfonds


 

Opzeggen lidmaatschap

Bij opzegging van het lidmaatschap van V.V. Mamio dient u dit schriftelijk of per e-mail, bij de wedstrijdsecretaris van de senioren of de ledenadministratie van de jeugd, kenbaar te maken. Bij opzegging na 30 mei is er een contributie verplichting voor het gehele daaropvolgende seizoen.

Tussentijds opzeggen
De verplichting om de contributie te betalen voor het lopende seizoen vervalt niet bij een tussentijdse opzegging. Houd hier rekening mee!

Waarom betalen voor het hele seizoen?
In de eerste plaats is dit uiteraard voor de continuïteit binnen een team van belang. Want als een speler zonder een goede reden zo maar tussendoor zou stoppen, kan een heel team in de problemen komen. Daarom betaalt men contributie voor een heel seizoen zonder recht op kwijtschelding van deze verplichting bij tussentijds opzeggen. Maar naast de sportieve kant, gaat de vereniging ook financiële verplichtingen aan voor een heel seizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten gebaseerd op het aantal leden. Denk verder aan de inschrijving kosten van teams, het doorbelasten van kosten door de KNVB of het bestellen van spelmateriaal. Ook daarom wordt het opzeggen van een lidmaatschap tijdens een seizoen niet toegestaan! Indien het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar tussentijds wordt opgezegd zal het lidmaatschap pas aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd.

Zijn er geen uitzonderingen mogelijk ?
Het bestuur kan besluiten om de verplichting om de contributie voor het hele seizoen te betalen, te laten vervallen. Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn. Denk hierbij aan verhuizing of een zeer ernstige blessure die verder voetballen in het lopende seizoen onmogelijk maakt. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Contacteer ons

Bedankt voor uw bericht. Wij proberen binnen 5 werkdagen te reageren op uw bericht.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search