Opzeggen lidmaatschap

 In mededelingen, Nieuwsoverzichten

Bij opzegging van het lidmaatschap van V.V. Mamio dient u dit schriftelijk of per E-mail kenbaar te maken. Bij opzegging na 30 mei is er een contribute verplichting voor het gehele seizoen.

Tussentijds opzeggen
De verplichting om de contributie te betalen voor het lopende seizoen vervalt niet bij een tussentijdse opzegging. Houd hier rekening mee!

Waarom betalen voor het hele seizoen?
In de eerste plaats is dit uiteraard voor de continuïteit binnen een team van belang. Want als een speler zonder een goede reden zo maar tussendoor zou stoppen, kan een heel team in de problemen komen. Daarom betaalt men contributie voor een heel seizoen zonder recht op kwijtschelding van deze verplichting bij tussentijds opzeggen. Maar naast de sportieve kant, gaat de vereniging ook financiële verplichtingen aan voor een heel seizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten gebaseerd op het aantal leden. Denk verder aan de inschrijving kosten van teams, het doorbelasten van kosten door de KNVB of het bestellen van spelmateriaal. Ook daarom wordt het opzeggen van een lidmaatschap tijdens een seizoen niet toegestaan! Indien het lidmaatschap gedurende het verenigings jaar tussentijds wordt opgezegd zal het lidmaatschap pas aan het einde van het verenigings jaar worden beëindigd.

Zijn er geen uitzonderingen mogelijk ?
Het bestuur kan besluiten om de verplichting om de contributie voor het hele seizoen te betalen, te laten vervallen. Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn. Denk hierbij aan verhuizing of een zeer ernstige blessure die verder voetballen in het lopende seizoen onmogelijk maakt. Het verenigings jaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Recent Posts

Leave a Comment

Contacteer ons

Bedankt voor uw bericht. Wij proberen binnen 5 werkdagen te reageren op uw bericht.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search