1: Bij V.V. Mamio is iedereen gelijk; discriminatie, pesten en (zinloos)geweld wordt niet getolereerd.
2: Handel altijd vanuit respect, waarden en normen moeten altijd in acht worden genomen.
3: Wij streven altijd FAIRPLAY na.
4: Aanhang mag zich niet bemoeien met het coachen tijdens de wedstrijden.
5: In de V.V. Mamio kantine mag je geen meegenomen alcoholhoudende dranken nuttigen.
6: In de V.V. Mamio kantine geldt een algeheel rookverbod en buiten de kantine een alcoholverbod.
7: Er geldt een ZERO tolerantie voor (soft)drugsgebruik binnen het V.V. Mamio complex.
8: De V.V. Mamio regels en afspraken gelden voor iedereen binnen het V.V. Mamio complex, geen         uitzonderingen en ook geen vriendjespolitiek.
9: Bij overtreding van de regels en afspraken van V.V. Mamio, wordt u daarop aangesproken. Bij herhaling zal een lid van het kader worden ingeschakeld. Uitgaanspunt is altijd om situaties in redelijkheid met elkaar op te lossen, maar de grens wordt gerespecteerd.
10: Bij constatering van strafbare feiten zal de politie worden ingeschakeld.

Contacteer ons

Bedankt voor uw bericht. Wij proberen binnen 5 werkdagen te reageren op uw bericht.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search